Algemene Voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij WULOP BELGIUM, een event van Ombre Beauty b.v. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van onze webshop www.wulop.be . Door gebruik te maken van onze Diensten, stemt u in met deze Voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door.

GEBRUIK VAN DE WEBSHOP

- U dient ten minste 18 jaar oud te zijn om aankopen te doen via onze webshop.
- Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en bevestiging van de bestelling. We behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren.
- De prijzen op onze webshop zijn in EUR en zijn exclusief belastingen, tenzij anders vermeld.
- Betaling wordt verwerkt via veilige betalingsgateways. U gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals vermeld tijdens het afrekenen.
- Het gebruik van de gekochte producten geschiedt op eigen risico van de koper.
- OMBRE BEAUTY kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of andere gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de aangeschafte producten of diensten.
- Voor professionele producten, zoals PMU pigmenten, machines en naalden, wordt van de koper verwacht dat de koper een gedegen opleiding heeft gevolgd en weet hoe deze in werking gesteld moeten worden.
- De koper wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van het juiste gebruik en toepassing van deze professionele producten. OMBRE BEAUTY adviseert ten sterkste dat de koper voldoende kennis heeft van de producten die zij aanschaft en begrijpt hoe deze correct en veilig gebruikt moeten worden. Bij twijfel over het gebruik of toepassing van een product, wordt de koper aangemoedigd om contact op te nemen met onze klantenservice voor verduidelijking.

KAMPIOENSCHAPSREGELS EN TICKETVERKOOP

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aankopen en reserveringen via onze site www.wulop.be. We verkopen tickets voor het kampioenschap WULOP BELGIUM en voor Masters & Co.

KAMPIOENSCHAPSREGELS

1. De inspectie van de regels, zoals gespecificeerd in deze tekst opgesteld door het Hoofdkantoor, zal worden uitgevoerd door de landvertegenwoordiger in de halve finale. De regels die gevolgd moeten worden in de competitie blijven geldig in zowel de halve finale als de finale. Alle deelnemers moeten volledig voldoen aan de kampioenschapsregels. Anders kunnen sancties bepaald door de landvertegenwoordiger worden toegepast in de halve finales of kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. In de finales, als de deelnemer zich niet aan de regels houdt, ligt de bevoegdheid voor sancties en diskwalificatie bij het hoofdkantoor.

2. Als de deelnemer of het model te laat is, niet deelneemt of annuleert op de dag van de toepassing, wordt de deelnemer automatisch gediskwalificeerd. Er wordt geen restitutie gegeven bij diskwalificatie.

3. Deelnemers moeten minstens een uur voor de toepassingstijd klaarstaan, samen met het live model, in het gebied waar de halve finale wordt gehouden. De deelnemers moeten zelf een model vinden om de toepassing op te doen. De volledige verantwoordelijkheid van het model ligt bij de deelnemer die de toepassing uitvoert.

4. Tijdens de toepassing observeert de jury of de regels worden nageleefd en rapporteert regel overtredingen.

5. Alle modellen moeten absoluut gefotografeerd worden voor en na de procedures.

6. De modellen moeten zonder make-up zijn voor en tijdens de toepassing (alleen een modelleerpotlood mag worden gebruikt).

7. De totale tijd die wordt gegeven voor modelleren, anesthesie en de procedure is twee en een half uur. Er wordt 15 minuten extra gegeven om de werkplekken voor te bereiden en schoon te maken. De juryleden controleren voorwaarden zoals de werkomgeving van de deelnemers, de gereedheid van het model en geven goedkeuring om te beginnen met de toepassing.

8. Deelnemers en modellen mogen het gebied niet verlaten vanaf het begin van de toepassingsperiode tot het einde van de competitie. De jury heeft het recht om degenen die de regels overtreden te straffen of te diskwalificeren. Ze mogen de zaal alleen verlaten met een supervisor om naar het toilet te gaan.

9. De modellen mogen geen make-up of eerdere permanente make-up op hun gezicht hebben.

10. De modellen moeten een toestemmingsformulier invullen, akkoord gaan met de regels en de verantwoordelijkheid voor de toe te passen procedure op zich nemen.

11. De modellen moeten schriftelijke toestemming geven voor het maken van foto's en video's tijdens de procedure.

12. Iedereen ouder dan 18 jaar kan een model zijn.

13. De modellen moeten een wit t-shirt en een zwarte broek dragen.

14. De deelnemers moeten een wegwerpoveral of een witte overall dragen.

15. De modellen moeten schoenovertrekken dragen wanneer ze op de brancard liggen voor de toepassing.

16. De deelnemers moeten hun haar in een paardenstaart of knot doen.

17. Alle verwijderbare onderdelen (naald, cartridge) moeten in steriele verpakkingen zitten.

18. Voordat ze handschoenen aantrekken, moeten de deelnemers zowel zichzelf als hun modellen van mutsen en maskers voorzien.

19. Alle accessoires zoals armbanden, horloges, ringen enz. moeten worden verwijderd.

20. Handen moeten worden gewassen voordat handdesinfectiemiddel wordt aangebracht (voorzien in de competitie) en daarna moeten handschoenen worden gedragen.

21. De huid van de modellen moet worden gereinigd met een op alcohol gebaseerd desinfectiemiddel voor de toepassing.

22. Het potlood dat voor modellering wordt gebruikt, moet worden geslepen met een steriele slijper en de huid moet worden gedesinfecteerd.

23. Alle producten die tijdens de procedure worden gebruikt, moeten worden verpakt in huishoudfolie (plastic folie). De kabel van het apparaat moet worden afgedekt met een beschermer.

24. De deelnemers moeten van handschoenen wisselen wanneer ze iets aanraken. Als gereedschappen zoals stoelen en brancards worden aangeraakt tijdens de toepassing, moeten de handschoenen worden verwijderd voordat de stoel of brancard wordt verplaatst en daarna moeten nieuwe handschoenen worden aangetrokken en gedesinfecteerd. Handschoenen moeten worden gewisseld als er iets wordt gepakt terwijl ze handschoenen dragen.

25. Telefoons moeten worden gedesinfecteerd, verpakt in huishoudfolie en alleen worden gebruikt om foto's te maken. Telefoneren tijdens het werk is verboden.

26. De deelnemer moet zich aan alle verplichte hygiëneregels voor deze toepassing houden.

27. Organisatie van de werkruimte:
- De werkruimte moet na de toepassing worden schoongemaakt.
- Alle gebruikte wegwerpmaterialen moeten worden weggegooid.
- Alle hygiëneregels moeten volledig worden nageleefd.

28. De deelnemers moeten letten op de veiligheid van de procedure die ze toepassen, aangezien ze verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van het model en de resultaten van hun werk. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de persoon die de toepassing uitvoert.

29. De deelnemer accepteert dat de score door de hieronder genoemde juryleden eerlijk en objectief is.

Zie online the Jury WULOP BELGIUM 

30. De deelnemers accepteren dat ze de regels in deze tekst hebben gelezen en begrepen en volledig zullen voldoen aan alle artikelen.

31. De deelnemers mogen geen foto van het live model vóór de competitie en op de wedstrijddag op sociale media plaatsen en de foto met niemand delen. Wie de foto van het live model deelt, wordt gediskwalificeerd van de competitie.

32. Modellen mogen het gebied niet verlaten voordat de scoring is voltooid. Als een model zonder toestemming vertrekt, wordt deze gediskwalificeerd van de competitie. Modellen zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemers.


WERKOMGEVING EN APPARATUUR VAN DE DEELNEMERS

1. De organisator voorziet elke deelnemer van een werkruimte. In elke werkruimte worden de volgende items door de organisator geleverd:
- Behandeltafel / Massagetafel
- Expertsstoel
- Plankeenheid
- Lamp
- Stopcontact
- Spiegel
- Prullenbak

2. Alle andere materialen en apparatuur moeten door de deelnemer worden meegenomen.
Dingen die aanwezig moeten zijn tijdens de toepassing;
- Apparaat
- Wegwerpmaterialen zoals naalden en cartridges
- Pigment
- Desinfectiemiddel
- Modellering potlood, borstel, slijper
- Verdovende zalf
- Chirurgisch jasje of schoonheidsexpert werkkleding set
- Schoenovertrekken of een extra paar schoenen
- Pincet enz. (andere materialen die nodig zijn voor de toepassing)

VOORWAARDEN VOOR TICKETVERKOOP

- Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets voor WULOP BELGIUM en Masters & Co via www.wulop.be.
- Tickets zijn niet restitueerbaar. Mensen hebben recht op 14 dagen bedenktijd na aankoop. Na deze periode kan er niet geannuleerd worden en wordt er geen geld teruggegeven.
- Bij annulering door de klant na de bedenktijd van 14 dagen, wordt de ticketprijs niet terugbetaald.
- Bij annulering door de organisatie worden alternatieve data aangeboden of een webshop tegoed verstrekt, maar er vindt geen geldelijke restitutie plaats.
- Bij een "no-show" van de klant wordt het ticket niet terugbetaald.
- Tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMBRE BEAUTY.

PRIVACY

Raadpleeg onze Privacyverklaring voor informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Hasselt, België.

---

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@ombre-beauty.com of info@wulop.be of bel met +43470953365