KAMPIOENSCHAP REGELS

1. De inspectie van de regels, zoals gespecificeerd in deze tekst opgesteld door het WULOP Hoofdkantoor, zal worden uitgevoerd door de landvertegenwoordiger OMBRE BEAUTY / WULOP BELGIUM in de halve finale. De regels die gevolgd moeten worden in de competitie blijven geldig in zowel de halve finale als de finale. Alle deelnemers moeten volledig voldoen aan de kampioenschapsregels. Anders kunnen sancties bepaald door de landvertegenwoordiger worden toegepast in de halve finales of kan de deelnemer worden gediskwalificeerd. In de finales, als de deelnemer zich niet aan de regels houdt, ligt de bevoegdheid voor sancties en diskwalificatie bij het hoofdkantoor.

2. Als de deelnemer of het model te laat is, niet deelneemt of annuleert op de dag van de toepassing, wordt de deelnemer automatisch gediskwalificeerd. Er wordt geen restitutie gegeven bij diskwalificatie.

3. Deelnemers moeten minstens een uur voor de toepassingstijd klaarstaan, samen met het live model, in het gebied waar de halve finale wordt gehouden. De deelnemers moeten zelf een model vinden om de toepassing op te doen. De volledige verantwoordelijkheid van het model ligt bij de deelnemer die de toepassing uitvoert.

4. Tijdens de toepassing observeert de jury of de regels worden nageleefd en rapporteert regel overtredingen.

5. Alle modellen moeten absoluut gefotografeerd worden voor en na de procedures.

6. De modellen moeten zonder make-up zijn voor en tijdens de toepassing (alleen een modelleerpotlood mag worden gebruikt).

7. De totale tijd die wordt gegeven voor modelleren, anesthesie en de procedure is twee en een half uur. Er wordt 15 minuten extra gegeven om de werkplekken voor te bereiden en schoon te maken. De juryleden controleren voorwaarden zoals de werkomgeving van de deelnemers, de gereedheid van het model en geven goedkeuring om te beginnen met de toepassing.

8. Deelnemers en modellen mogen het gebied niet verlaten vanaf het begin van de toepassingsperiode tot het einde van de competitie. De jury heeft het recht om degenen die de regels overtreden te straffen of te diskwalificeren. Ze mogen de zaal alleen verlaten met een supervisor om naar het toilet te gaan.

9. De modellen mogen geen make-up of eerdere permanente make-up op hun gezicht hebben.

10. De modellen moeten een toestemmingsformulier invullen, akkoord gaan met de regels en de verantwoordelijkheid voor de toe te passen procedure op zich nemen.

11. De modellen moeten schriftelijke toestemming geven voor het maken van foto's en video's tijdens de procedure.

12. Iedereen ouder dan 18 jaar kan een model zijn.

13. De modellen moeten een wit t-shirt en een zwarte broek dragen.

14. De deelnemers moeten een wegwerpoveral of een witte overall dragen.

15. De modellen moeten schoenovertrekken dragen wanneer ze op de brancard liggen voor de toepassing.

16. De deelnemers moeten hun haar in een paardenstaart of knot doen.

17. Alle verwijderbare onderdelen (naald, cartridge) moeten in steriele verpakkingen zitten.

18. Voordat ze handschoenen aantrekken, moeten de deelnemers zowel zichzelf als hun modellen van mutsen en maskers voorzien.

19. Alle accessoires zoals armbanden, horloges, ringen enz. moeten worden verwijderd.

20. Handen moeten worden gewassen voordat handdesinfectiemiddel wordt aangebracht (voorzien in de competitie) en daarna moeten handschoenen worden gedragen.

21. De huid van de modellen moet worden gereinigd met een op alcohol gebaseerd desinfectiemiddel voor de toepassing.

22. Het potlood dat voor modellering wordt gebruikt, moet worden geslepen met een steriele slijper en de huid moet worden gedesinfecteerd.

23. Alle producten die tijdens de procedure worden gebruikt, moeten worden verpakt in huishoudfolie (plastic folie). De kabel van het apparaat moet worden afgedekt met een beschermer.

24. De deelnemers moeten van handschoenen wisselen wanneer ze iets aanraken. Als gereedschappen zoals stoelen en brancards worden aangeraakt tijdens de toepassing, moeten de handschoenen worden verwijderd voordat de stoel of brancard wordt verplaatst en daarna moeten nieuwe handschoenen worden aangetrokken en gedesinfecteerd. Handschoenen moeten worden gewisseld als er iets wordt gepakt terwijl ze handschoenen dragen.

25. Telefoons moeten worden gedesinfecteerd, verpakt in huishoudfolie en alleen worden gebruikt om foto's te maken. Telefoneren tijdens het werk is verboden.

26. De deelnemer moet zich aan alle verplichte hygiëneregels voor deze toepassing houden.

27. Organisatie van de werkruimte:
- De werkruimte moet na de toepassing worden schoongemaakt.
- Alle gebruikte wegwerpmaterialen moeten worden weggegooid.
- Alle hygiëneregels moeten volledig worden nageleefd.

28. De deelnemers moeten letten op de veiligheid van de procedure die ze toepassen, aangezien ze verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van het model en de resultaten van hun werk. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de persoon die de toepassing uitvoert.

29. De deelnemer accepteert dat de score door de hieronder genoemde juryleden eerlijk en objectief is.

Zie Juries Wulop Belgium

30. De deelnemers accepteren dat ze de regels in deze tekst hebben gelezen en begrepen en volledig zullen voldoen aan alle artikelen.

31. De deelnemers mogen geen foto van het live model vóór de competitie en op de wedstrijddag op sociale media plaatsen en de foto met niemand delen. Wie de foto van het live model deelt, wordt gediskwalificeerd van de competitie.

32. Modellen mogen het gebied niet verlaten voordat de scoring is voltooid. Als een model zonder toestemming vertrekt, wordt deze gediskwalificeerd van de competitie. Modellen zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Deze tekst bestaat uit 32 artikelen.

WERKOMGEVING EN APPARATUUR VAN DE DEELNEMERS

1. De organisator voorziet elke deelnemer van een werkruimte. In elke werkruimte worden de volgende items door de organisator geleverd:
- Massagetafel
- Expertsstoel ( Deelnemer mag eigen stoel meenemen / Laat het wel van te voren weten als dat wenst te doen)
- Vershoudfolie
- Lamp ( Deelnemer mag eigen Lamp meenemen / Laat het wel van te voren weten als dat wenst te doen)
- Stopcontact
- Spiegel ( Deelnemer mag eigen Spiegel meenemen / Laat het wel van te voren weten als dat wenst te doen)
- Prullenbak

2. Alle andere materialen en apparatuur moeten door de deelnemer worden meegenomen.
Dingen die aanwezig moeten zijn tijdens de toepassing;
- PMU Apparaat / Tool
- Wegwerpmaterialen zoals naalden en cartridges
- Pigment
- Desinfectiemiddel
- Modellering potlood, borstel, slijper e.d.
- Verdovende zalf (volgens de Belgische wetgeving)
- Chirurgisch jasje of schoonheidsexpert werkkleding set (Deze wordt heel vaak vergeten. Op de dag zelf kun je deze ook ter plekke aanschaffen 5,00 € per stuk)
- Schoenovertrekken of een extra paar schoenen
- Pincet enz. (andere materialen die nodig zijn voor de toepassing)

01.01.2024
opgemaakt door WULOP WORLD