Veel gestelde vragen

De wedstrijden worden gehouden op 21 September 2024

Op 22 September Avond worden de awards gegeven.

4WINGS
Nijverheidsstraat 13,
2260 Westerlo

Naast Estee Lauder E313

Het kampioenschap wordt gehost door Akira Nitsche, die samenwerkt met een team van juryleden en teamleden vanuit België en internationaal. De jury bestaat uit bekende namen uit de industrie, die geselecteerd zijn vanwege hun expertise en vermogen om onbevooroordeeld te beoordelen.

Zie Juryleden

De inspectie van de regels, zoals gespecificeerd in de tekst opgesteld door het Hoofdkantoor, zal worden uitgevoerd door de landvertegenwoordiger in de halve finale. De regels die gevolgd moeten worden in de competitie blijven geldig in zowel de halve finale als de finale. Alle deelnemers moeten volledig voldoen aan de kampioenschapsregels. Anders kunnen sancties worden toegepast of kan de deelnemer worden gediskwalificeerd.

Als de deelnemer of het model te laat is, niet deelneemt of annuleert op de dag van de kampioenschap, wordt de deelnemer automatisch gediskwalificeerd. Er wordt geen restitutie gegeven bij diskwalificatie.

Deelnemers moeten minstens een uur voor de toepassingstijd klaarstaan, samen met het live model, in het gebied waar de halve finale wordt gehouden. De deelnemers moeten zelf een model vinden om de toepassing op te doen.

Tijdens de wedstrijd observeert de jury of de regels worden nageleefd en rapporteert regel overtredingen. De totale tijd die wordt gegeven voor modelleren, anesthesie en de procedure is twee en een half uur, met 15 extra minuten om de werkplekken voor te bereiden en schoon te maken.

Ja, alle modellen moeten absoluut gefotografeerd worden voor en na de procedures. Modellen moeten zonder make-up zijn voor en tijdens de toepassing (alleen een modelleerpotlood mag worden gebruikt).

Organisatie maakt de foto's voor en direct na de wedstrijd.

Deelnemers moeten zich aan strikte hygiëneregels houden, zoals het dragen van steriele handschoenen, het desinfecteren van handen en apparatuur, en het dragen van beschermende kleding. Modellen moeten ook hun huid laten reinigen met een op alcohol gebaseerd desinfectiemiddel voor de toepassing.

De modellen moeten een wit t-shirt en een zwarte broek dragen. De deelnemers moeten een wegwerpoveral of een witte overall dragen. Modellen moeten schoenovertrekken dragen wanneer ze op de brancard liggen voor de toepassing.

De modellen moeten min. 18 jaar oud zijn en een toestemmingsformulier invullen, akkoord gaan met de regels en de verantwoordelijkheid voor de toe te passen procedure op zich nemen. Ze moeten schriftelijke toestemming geven voor het maken van foto's en video's tijdens de procedure.

De jury heeft het recht om degenen die de regels overtreden te straffen of te diskwalificeren. Modellen mogen het gebied niet verlaten voordat de scoring is voltooid. Als een model zonder toestemming vertrekt, wordt deze gediskwalificeerd van de competitie.

De organisator voorziet elke deelnemer van een werkruimte met massage tafel, stoel, folie, lamp, stopcontact, spiegel en prullenbak. Alle andere materialen en apparatuur moeten door de deelnemer worden meegenomen.

Je mag zelf je eigen stoel en Lamp meenemen. Laat de organisatie dit wel van te voren weten.

Om beste resultaten te kunnen behalen adviezeren we om dit wel doen.

Ja, U heeft recht op herroepingsrecht. Binnen 14 dagen na aankoop kunnen zij hun tickets annuleren door een e-mail te sturen naarinfo@wulop.be. Zij worden 100% terugbetaald op de kaart waarmee zij hebben betaald. Na deze periode kan er niet geannuleerd worden en wordt er geen geld teruggegeven. Bij annulering door de klant na de bedenktijd van 14 dagen, wordt de ticketprijs niet terugbetaald.

Bij een "no-show" van de klant wordt het ticket niet terugbetaald.

Tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wulop Belgium / OMBRE BEAUTY.

Bij annulering door de organisatie worden alternatieve data aangeboden of een webshop tegoed verstrekt, maar er vindt geen geldelijke restitutie plaats. Deelnemers worden per e-mail geïnformeerd over wijzigingen of annuleringen.

In geval van overmacht, zoals ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, kunnen wij naar eigen goeddunken de annuleringsvoorwaarden herzien en passende maatregelen nemen.

Als ej de Semi finale in Belgie hebt gewonnen mag je in Turkije in de wereld finale mee doen.

Je mag ook mee reizen met de Team Belgium naar Turkije als je niet hebt gewonnen.

Schrijf ons na de wedstrijd info@wulop.be